Podczas XXX Zebrania Delegatów otrzymałem honorowe członkostwo Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustia

 

prof. Marek Safjan