Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołał członków Komisji. Link

Powołanie członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego